Göz yaralanmalarına neden olan “düşen-uçan cisim çarpmaları ve kıvılcım sıçramaları” durumlarında, yaralanmaya sebep olan taneciklerin %60’ının aslında iğne ucundan daha küçük olduğu ve elle havada fırlatılan bir cisimden daha hızlı hareket ettiği sonucuna varılmıştır.